KONGRES POŻARNICTWA

ochrona przeciwpożarowa obiektów

WYPOSAŻENIE PARKINGU KONGRES POŻARNICTWA FIRE ŁÓDŹ 2018 ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ DND PROJECT

AGENDA KONGRESU i WARSZTATÓW

08.00– Poranna kawa. Rejestracja Uczestników i rozdanie materiałów konferencyjnych

08.30 – Uroczyste Otwarcie Konferencji: prof. dr hab. inż. DARIUSZ GAWIN, Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju Uczelni Politechniki Łódzkiej współorganizatora Kongresu

PANEL I- SALA A

WYMAGANIA I PROBLEMY Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM W BUDYNKACH

ODDZIELENIA, STREFY POŻAROWE, DROGI EWAKUACJI 

08.40 –  PANEL RADY PROGRAMOWEJ Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej: Strategie ochrony przeciwpożarowej w zakresie ewakuacji z budynków nie spełniających wymagań obowiązujących przepisów – Prelegent: dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA, Adiunkt Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Autorka ponad 150 publikacji technicznych i konferencyjnych oraz 3 monografii. Zajmuje się dydaktyką z zakresu inżynierii pożarowej, systemów wentylacji pożarowej oraz ochrony przeciwpożarowej w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Jej badania koncentrują się na ocenie skuteczności działania systemów przeciwpożarowych w różnego typu obiektach budowlanych oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Prowadzi wykłady z zakresu wentylacji pożarowej na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Członek stowarzyszeń SITP, SFPE, ASHRE

W trakcie wykładu omówione zostaną metody holistycznego spojrzenia na ochronę przeciwpożarową budynków oraz możliwości uwzględniania w nich niestandardowych rozwiązań w zakresie ewakuacji, które mogą być alternatywą w przypadku budynków niespełniających wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

08.55 –  PRELEKCJA:  Projektowanie planów ewakuacyjnych oraz instalacji ppoż – Prelegent: Karol Klimowicz

09.05 –  PRELEKCJA: Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji. Uwarunkowania, możliwości techniczne, dostępne rozwiązania oraz przykłady realizacji – Prelegent: Bożena Ryszka

09.35 –  PRELEKCJA: Adaptacja budynków na potrzeby użyteczności publicznej za pomocą mobilnych ścian akustycznych.  Na co zwracać uwagę przy projektowaniu akustycznych i przeciwpożarowych systemów mobilnych. Błędy projektowe, uwagi praktyczne, normy akustyczne – prawidłowa interpretacja zapisów – Prelegent: Michał Daniluk

10.05 –  PRELEKCJA: Fasady wentylowane – problematyczne mostki termiczne – Prelegent: Mateusz Przybylski

10.25 –  PANEL RADY PROGRAMOWEJ CNBOP-PIB: Zagrożenia wybuchowe powodowane przez pyły o specyficznych właściwościach fizycznych – Prelegent inż. DAMIAN BĄK, Specjalista, Zespół Laboratoriów Urządzeń Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP-PIB

10.45 –  PANEL RADY PROGRAMOWEJ Stowarzyszenie DAFA: Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej – Prelegent: mgr inż. MONIKA HYJEK –  Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA 
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa.

11.05-11.25- Przerwa na kawę

Konsultacje i Testy w Strefie Wystaw

Konsultacje Ekspertów

(Stanowiska Konsultacyjne – Punkt Porad Eksperckich)

Stanowisko Konsultacyjne ds. Rewitalizacji
Stanowisko Pokazowe dla Sztabów Zarządzania Kryzysowego (Wojsko, Policja, Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne oraz pozostałych Służb Mundurowych)
Stanowisko Konsultacyjne Rzeczoznawców ds Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, SGSP, SFPE-SIBP
Stanowisko Konsultacyjne CNBOP-PIB
Stanowisko Konsultacyjne Stowarzyszenia DAFA
Stanowisko Konsultacyjne przedstawiciela WK-R KW PSP w Łodzi
Stanowisko Konsultacyjne Biegłego Sądowego
Stanowisko Konsultacyjne Eksperta UDT
Stanowisko Konsultacyjne Koła Naukowego Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Stanowisko Konsultacyjne – Stalowe jednostrefowe przewody oddymiające typu 2KP. Przewody posiadają klasyfikację ogniową E600 120(ho)S1500 Single – ognioszczelność i dymoszczelność (kanały i kształtki, kratki oddymiające, przepustnice, kompensatory dymoszczelne, tłumiki, zaślepki rewizyjne)

PANEL II – SALA A

WYPOSAŻENIE PARKINGU W MONITORING I INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE

11.25 –  PANEL RADY PROGRAMOWEJ: Charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych – niezbędny element projektu budowlanego – Prelegenci: mgr inż. JACEK PODYMA, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz  dr inż. arch. KAMILA SIKORSKA-PODYMA – Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.45 –  PRELEKCJA: System CDVI RF ALERT – Unikalny w skali świata system powiadamiania kierowców EMERGENCY – KORYTAŻ ŻYCIA! – Prelegent: Piotr Rek

12.05 –  PRELEKCJA: Zasady stosowania stacjonarnych systemów detektorów gazów – Prelegent: Krzysztof Chmielewski

12.35 –  PANEL RADY PROGRAMOWEJ CNBOP-PIB: Kable elektryczne w kontekście zagrożenia pożarowego i przepisów ochrony przeciwpożarowej – Prelegenci: mł. bryg. mgr inż. WOJCIECH KLAPSA – Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB, Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości

13.00 –  PRELEKCJA: Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych – Prelegent: Dariusz Ziółkowski – Kierownik Działu Konstrukcji Kabli i Rozwoju

13.15 –  PRELEKCJA: Systemy nośne tras kablowych – wymogi bezpieczeństwa– Prelegent: Marcin Sobolewski | Zastępca Kierownika grupy projektowej

13.25 –  PRELEKCJA: Dobór rozwiązań pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem wymagań projektowych i uwarunkowań budowlanych dla przemysłu i energetyki. Wytyczne dla firm projektujących i wykonujących bierne zabezpieczenia p.poż. – błędy koncepcyjne i wykonawcze, metody zabezpieczeń w halach wielkopowierzchniowych – studium przypadku – Prelegent: Tomasz Filipowski

13.55 –  PRELEKCJA: Monitorowanie zagrożeń w obiektach budowlanych z zastosowaniem symulatorów komputerowych PyroSim i Pathfinder – Prelegent: Karolina Zalewska

14.05 –  PRELEKCJA: Zespoły kablowe do przewodów i kabli z podtrzymaniem funkcji E30/E90 wg. DIN 4102-12. Systemy normatywne i ponadnormatywne zgodne z aktualnym stanem prawnym w Polsce – Prelegent: Przemysław Głogowski

14.20-14.40- Przerwa na kawę

Konsultacje i Testy w Strefie Wystaw

Konsultacje Ekspertów

(Stanowiska Konsultacyjne – Punkt Porad Eksperckich)

Stanowisko Konsultacyjne ds. Rewitalizacji
Stanowisko Pokazowe dla Sztabów Zarządzania Kryzysowego (Wojsko, Policja, Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne oraz pozostałych Służb Mundurowych)
Stanowisko Konsultacyjne Rzeczoznawców ds Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, SGSP, SFPE-SIBP
Stanowisko Konsultacyjne CNBOP-PIB
Stanowisko Konsultacyjne Stowarzyszenia DAFA
Stanowisko Konsultacyjne przedstawiciela WK-R KW PSP w Łodzi
Stanowisko Konsultacyjne Biegłego Sądowego
Stanowisko Konsultacyjne Eksperta UDT
Stanowisko Konsultacyjne Koła Naukowego Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Stanowisko Konsultacyjne – Stalowe jednostrefowe przewody oddymiające typu 2KP. Przewody posiadają klasyfikację ogniową E600 120(ho)S1500 Single – ognioszczelność i dymoszczelność (kanały i kształtki, kratki oddymiające, przepustnice, kompensatory dymoszczelne, tłumiki, zaślepki rewizyjne)

PANEL III – SALA A

DOBRZE ZAPROJEKTOWANE BEZPIECZEŃSTWO – NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW WYKRYWANIA I GASZENIA POŻARÓW

WSPÓŁDZIAŁANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 

14.40 –  PRELEKCJA:Dobrze zaprojektowane bezpieczeństwo – Prelegent: Marcin Barnat –  Inżynier Wsparcia Technicznego

14.55 –  PRELEKCJA: System 3M DUCTWRAP 615+ do zabezpieczenia p-poż kanałów wentylacyjnych oraz nowe rozwiązania w systemie K-FLEX K-FIRE do zabezpieczania przepustów instalacyjnych oraz wykonywania dylatacji w klasie odporności do EL 240  – Prelegent: Łukasz Sosin

15.05 –  PRELEKCJA: System Alarmu Pożaru FAS. Współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku – Prelegent: Maciej Uznański

15.25 –  PRELEKCJA: Problemy z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach i sposoby na ich rozwiązanie  – Prelegent: Anna Biłek – Specjalista ds.technicznych

15.35 –  PRELEKCJA: Wyposażenie parkingu w Wielogazowe, wielopunktowe systemy detekcji CO/LPG/NO2  – Prelegent: Monika Kwiatkowska Kierownik Projektów

15.45 –  PANEL RADY PROGRAMOWEJ SFPE-SIBP: Alarmowanie sekwencyjne za pomocą DSO w ujęciu praktycznym – Prelegenci: mgr inż. MARCIN CISEK – Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Oficer Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP jako Kierownik Pracowni Analizy Ryzyka – obecnie jako wykładowca na Studiach Podyplomowych- SGSP, wykładowca PW i CNBOP-PIB. Współwłaściciel firmy Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy Sp. J. Ma uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Członek SFPE, SIBP i SITP. Jego zainteresowania badawczo-naukowe skupiają się wokół ewakuacji, scenariuszy pożarowych, analizy ryzyka i map ryzyka

16.10 –  PANEL RADY PROGRAMOWEJ Ekspert UDT: Niezawodność systemów wykrywania i gaszenia pożarów w nowy standardach amerykańskich i ich wpływ na polski rynek – Prelegenci: – dr inż. ANDRZEJ KOZAK, Ekspert ds. Rozwoju Metod Badawczych i CRP.
Długoletni pracownik Polskiej Akademii Nauk – Instytut Inżynierii Chemicznej oraz PKN Orlen SA, opracowuje metody kompleksowego, holistycznego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa w przemyśle

16.40- Zakończenie wykładów na sali A

SALA C godz. 15.40

__________________________________________________________________

SESJE WARSZTATOWE

CERTYFIKOWANE WARSZTATY 

AUTOMATYKI I SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON-ALFA

Jak (NIE) projektować systemów sygnalizacji pożarowej?

Certyfikat + 2 Najnowsze Poradniki Projektanta SAP 

ILOŚĆ MIEJSC NIELIMITOWANA – UDZIAŁ BEZPŁATNY

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej. Uczestnicy otrzymają również dostęp do wyjątkowych dwóch, cieszących się ogromnym zainteresowaniem wśród specjalistów z branży zabezpieczeń PORADNIKÓW PROJEKTANTA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ zawierającego zbiór wytycznych dotyczących SSP, informacje dotyczące urządzeń oraz aktualną wiedzę projektową a także odrębny certyfikat POLON potwierdzający udział w Warsztatach.

__________________________________________________________________

SALA D godz. 15.00

 Warsztaty Projektowe

STRATEGIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW 

(ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA do 20 osób – UDZIAŁ BEZPŁATNY, tylko na zapisy – decyduje kolejność wpływu zgłoszenia, czas. trwania ok. 90 min.)

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek