KONFERENCJA PARKINGI 2018

system parkingowy

KONFERENCJA PARKINGI 2018 ORGANIZOWANA PRZEZ FIRMĘ DND PROJECT

Tematem przewodnim konferencji będzie projektowanie i kompleksowa realizacja infrastruktury parkingów i garaży podziemnych oraz naziemnych.

 

System parkingowy w kontekście integracji z systemami kontroli dostępu oraz innymi systemami nowoczesnych budynków

– Oświetlenie inwestycyjne i architektoniczne (hale magazynowe i produkcyjne, pomieszczenia handlowe, parkingi podziemne)

– Projektowanie i instalacja systemu parkowania podziemnego – wyzwania, wymagania i możliwości, które dają tego typu systemy parkingowe

 

AGENDA KONFERENCJI

od 08.00 – Rejestracja Uczestników

09.30 – Otwarcie Konferencji

PANEL I

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE GARAŻY/PARKINGÓW WIELOSTANOWISKOWYCH NA KLUCZOWYCH ETAPACH PROCESU PROJEKTOWANIA I REALIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. 

09.30 –  PANEL EKSPERCKI: Złożone problemy  konstrukcyjne – modele projektowania konstrukcji żelbetowych w garażach podziemnych. Metody obliczeniowe w oparciu o kalkulator żelbetu, umożliwiający dokładne wyznaczenie zbrojenia ściskanego i zginanego prostokątnego przekroju żelbetowego – Prelegent:dr inż. bud. inż. arch. LESZEK CHODOR, Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury

 • metody projektowania oszczędnego (odwzorowanie konstrukcji w modelu obliczeniowym)
 • optymalizacja zużycia stali zbrojeniowej przy niezmienionym obrysie geometrycznym konstrukcji
 • bezpieczeństwo eksploatacji, stan graniczny częstości drgań własnych
 • konstruowanie zbrojenia ze względu na działania pożaru, nieprawidłowe odgięcie kotwionego zbrojenia,węzły wewnętrzne krzyżowe, zarysowanie konstrukcji, ugięcia konstrukcji – metody obliczania
 • kalkulator żelbetu – wyznaczenie zbrojenia ściskanego i zginanego prostokątnego przekroju żelbetowego
 • STUDIUM PRZYPADKU KONSTRUKCJE ŻELBETOWE I PREFABRYKOWANE W BUDOWNICTWIE PODZIEMNYM

10.00 –  PRELEKCJA:  Systemowe parkingi wielopoziomowe jako alternatywa dla typowych parkingów i garaży

10.20 –  PRELEKCJA:  Dokumentacja projektowa i optymalizacja kosztów inwestycji w oparciu o system składający się z elementów prefabrykowanych. Modelowanie obiektu w BIM i Tekla Structures. Zarządzanie projektem w różnych jego fazach i etapach realizacji

10.40 –  PRELEKCJA:  Efektywne wykorzystanie przestrzeni parkingów wielokondygnacyjnych – systemowe parkingi wielokondygnacyjne Astron

10.55 –  PRELEKCJA:  Posadzki żywiczne w garażach podziemnych co warto wiedzieć?

11.10 – PRELEKCJA: Co warto wiedzieć o sterowaniu wentylacją w parkingach podziemnych

10.40-11.10- Przerwa na kawę 

PANEL II 

JAK KSZTAŁTOWAĆ BUDYNKI I INFRASTRUKTURĘ Z PARKINGIEM PODZIEMNYM/NAZIEMNYM. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE A BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. WPŁYW ZMIAN W WARUNKACH TECHNICZNYCH W ROK PO NOWELIZACJI

11.10 – PRELEKCJA: Technologia BIM w projektowaniu budowli z parkingiem podziemnym. Jak kształtować budynki i ich infrastrukturę

11.30 – PRELEKCJA: Pytanie czy za 10 lat będziemy mieli gdzie parkować w miastach? Czy platformowe systemy parkingowe w halach garażowych rozwiązują problem?

11.50 – PRELEKCJA: Wielogazowe, wielopunktowe systemy detekcji CO/LPG…NO2….w garażach i parkingach podziemnych

12.05 – PRELEKCJA: STEINEL oraz MILOLED – energooszczędne i bezpieczne oświetlenie LED bez kompromisów w przestrzeniach parkingowych

12.15 – PANEL EKSPERCKI: Prawne rozwiązania parkingowe związane z wykorzystywaniem miejsc postojowych przez osoby nieuprawnione – Prelegent: Jakub Kaczyński, Departament Prawnych Rozwiązań Parkingowych

12.30 – PANEL EKSPERCKI: Garaże – Bezpieczeństwo Pożarowe w  Projektowaniu. Wytyczne – Jak nie popełnić błędów w procesie projektowania – Prelegent: bryg. w st. spocz. mgr. inż. RYSZARD STĘPKOWSKI, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

 • Odporność ogniowa elementów garaży zamkniętych i otwartych i ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe
 • Rozwiązania w zakresie oddymiania garaży i parkingów podziemnych pozwalających optymalizować projekt budowlany
 • Jakie zmiany w Warunkach Technicznych wpłynęły na wymagania w zakresie oddymiania. Przykłady dla garażu, który wymaga oddymiania; i kiedy oddymianie nie będzie wymagane
 • Konsekwencje błędów projektowych na bezpieczeństwo pożarowe. Konsekwencje dla projektanta i inwestora
 • Wytyczne – „Jak nie popełnić błędów w procesie projektowania”
 • Koncepcja oddymiania kanałowego i strumieniowego – studium przypadku dla zrealizowanych projektów garaży podziemnych

13.00-13.30 –  Oficjalne zakończenie

KONSULTACJE TECHNICZNE I EKSPERCKIE

(09.30-12.30)

– Integracja systemu parkingowego z systemami kontroli dostępu oraz innymi systemami nowoczesnych budynków

– Systemy odwodnień punktowych i liniowych

– Oświetlenie inwestycyjne i architektoniczne (hale magazynowe i produkcyjne, pomieszczenia handlowe, parkingi podziemne)

– Projektowanie i instalacja systemu parkowania podziemnego – wyzwania, wymagania i możliwości, które dają tego typu systemy parkingowe

 KONFERENCJI  TOWARZYSZYĆ BĘDZIE STREFA KONSULTACJI (WYSTAWA I TESTY ROZWIĄZAŃ) 

przygotowana przez producentów rozwiązań dedykowanych
dla garaży i parkingów podziemnych i naziemnych

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w wydarzeniu organizator zaprasza konstruktorów, architektów, projektantów,  zarządców: parkingów centr biurowych, galerii handlowych, rynku hotelowego, obiektów użyteczności w tym szpitali, a także generalnych wykonawców inwestycji, deweloperów, instalatorów, projektantów oświetlenia, projektantów branżowych, rzeczoznawców ds zabezp. ppoż, przedstawicieli PSP oraz administracji państwowej i samorządowej. Przedstawicieli firm i ekip montażowych, utrzymania, serwisowania i zarządzania budynkami wysokimi, wielokondygnacyjnymi i wielkopowierzchniowymi a także wszystkich uczestników procesu budowlanego którzy z racji wykonywanego zawodu spotykają się z problematyką projektowania, funkcjonowania i zarządzania obiektami z wydzieloną częścią biurowo-handlową i garażem podziemnym.

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2018 w godz. 09.30-15.00.

Miejsce:
Sangate Hotel Airport
ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (dawniej 17 Stycznia), 02-148 Warszawa