SYSTEMY PARKINGOWE

SYSTEMY PARKINGOWE

Dostawa, montaż i serwis systemów parkingowych. Atrakcyjne ceny bileterek , terminali wyjazdowych i kas parkingowych. Oferta cenowa w 24 h. Bezobsługowy system parkingowy jest w pełni przystosowany do automatycznego poboru opłat na parkingach.

Jak działa system parkingowy

Systemy parkingowe jest to zestaw urządzeń kontrolujących możliwość wjazdu i wyjazdu na teren parkingu, oraz dokonania w sposób zautomatyzowany opłaty za czas parkowania.

System parkingowy może mieć dedykowaną funkcjonalność, przystosowaną przez producenta na potrzeby danego projektu. Standardowa procedura korzystania z parkingu jest jednak podobna na różnych obiektach i wygląda następująco. Naciskając przycisk pobrania biletu w automacie parkingowym czyli w bileterce wjazdowej pobieramy bilet parkingowy na którym jest zakodowana data i godzina wjazdu. Dlatego od tej chwili czas naszego pobytu na parkingu rozlicza się zgodnie z obowiązującą na parkingu stawką taryfową. Następnie dokonujemy płatności za wykorzystany czas parkowania. Opłatę wnosimy w automatycznej kasie parkingowej, gdzie skanujemy bilet i opłacamy wykorzystany czas parkowania. Po dokonaniu opłaty idziemy do auta w celu wyjechania z parkingu. Następnie podczas opuszczania parkingu, w terminalu wyjazdowym skanujemy nasz bilet. System weryfikuje czy opłata została uregulowana, następnie bileterka wyjazdowa przekazuje tą informację do oprogramowania które wysyła komendę otwarcia szlabanu.

Automaty parkingowe wchodzące w skład systemu

Bezobsługowy system parkingowy jest to zestaw urządzeń który pozwala prowadzenie parkingu bez konieczności inwestowania w fizyczną obsługę parkingu. W skład podstawowego zestawu urządzeń wchodzą : bileterka parkingowa czyli terminal wjazdowy, terminal wyjazdowy, szlabany, automatyczna kasa parkingowa, serwer oraz kasa ręczna. Ze względu na budowę modułową system parkingowy TAAB może zostać wyposażony opcjonalnie w anteny dalekiego zasięgu, system rozpoznawania numerów rejestracyjnych LPR zwany zamiennie ANPR. Często jako naturalne uzupełnienie systemu poboru opłat instalowany jest system nawigacji parkingowej nazywany również systemem zajętości miejsc.

Urządzenia parkingowe TAAB:

Bileterka parkingowa

Bileterka parkingowa nazywana również terminalem wjazdowym lub po prostu automatem biletowym drukuje jednorazowe bilety parkingowe i weryfikuje karty abonamentowe. W zależności od wyposażenia dystrybutor biletów może wydawać komunikaty głosowe,  posiadać system czytelnych piktogramów w celu ułatwienia obsługi lub wyświetlać instrukcję obsługi na wyświetlaczu. W wersji hotelowej posiada dodatkowo skaner który umożliwia wykorzystanie jednorazowego biletu jako karty wielokrotnego użytku.

Podzespoły wchodzące w skład bileterki parkingowej to:

 • Drukarka biletów – termiczna drukarka biletów w zależności od modelu urządzenia drukuje na bilecie kod z zaszyfrowaną datą i godziną wjazdu
 • Kolorowy wyświetlacz – w zależności od modelu może mieć różne wielkości. Często spotykamy wyświetlacze 4” lub 5”, jednak zdarzają się większe np. 7”. Na życzenie Klienta wyświetlacz może być również dotykowy.
 • Skaner biletu hotelowego – dodatkowy skaner instalowany w terminalu wjazdowym w celu możliwości zeskanowania biletu który został zakodowany jako karta dostępowa przez dany okres czasu, np. na okres pobytu w hotelu. Funkcja często nazywana jest również “biletem hotelowym”
 • Czytnik kart NFC \ RFID
 • Liczenie pojazdów – może się odbywać poprzez zliczanie aut które przejechały przez pętle indykcyjne przy szlabanach. Drugim sposobem na zliczanie pojazdów jest automatyczne kontrolowanie przez system ilości wydanych biletów.
 • Komunikacja głosowa z obsługą parkingu – Interkom Voip
 • Moduł chłodzenia i ogrzewania. Urządzenie po wyposażeniu w termostat automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę korzystając w zależności od potrzeb z grzałki lub wbudowanego wentylatora.

Terminal wyjazdowy systemu parkingowego TAAB

Urządzenia parkingowe sprawdzające bilety parkingowe, oraz weryfikujące karty abonamentowe. Opcjonalnie może być wyposażone w funkcję przyjmowania opłat na wyjeździe z parkingu. Płatności na wyjeździe mogą być dokonywane przy użyciu kart zbliżeniowych lub w prostszych rozwiązaniach poprzez przyjmowanie bilonu.

Podzespoły wchodzące w skład terminala wyjazdowego to:

 • Skaner biletu parkingowego
 • Czytnik kart NFC\RFID
 • Kolorowy wyświetlacz
 • Zliczanie pojazdów na parkingu
 • Funkcja biletu hotelowego
 • Komunikacja głosowa z obsługą parkingu – Interkom Voip

Kasa parkingowa

Parkingowa kasa biletowa jest to w pełni niezależny automat płatniczy, który po zeskanowaniu biletu umożliwi nam dokonanie płatności za wykorzystany czas parkowania. Kasa automatyczna akceptuje płatność bilonem, banknotami, kartami kredytowymi.

Podstawowe moduły i funkcje kasy parkingowej:

 • Skaner biletu 2D lub 1D
 • Selektor \ czytnik monet
 • Możliwość zakupienia biletu zagubionego
 • Funkcja przedłużania ważności karty abonamentowej
 • Czytnik banknotów z opcją wydawania
 • Przyjmowanie opłat w bilonie
 • Moduł płatności kartą PayWave, PayPass, NFC, Blik
 • Komunikacja głosowa z obsługą parkingu – Interkom Voip

W przypadku instalacji na otwartej przestrzeni, automatyczna kasa parkingowa jest przez nas wyposażana w zadaszenie podnoszące komfort korzystania z urządzenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Serwer parkingowy

Pod tym pojęciem należy rozumieć sprzęt i oprogramowanie obsługujące system parkingowy. Zestaw ten umożliwia całościowe zarządzanie systemem, spełnia jednocześnie funkcję kasy ręcznej. Ponieważ oprogramowanie parkingowe jest sercem które zapewnia prawidłową pracę wszystkich urządzeń systemu, wybierajmy rozwiązania już sprawdzone przez Klientów. Z pewnością należy zwrócić uwagę, że profesjonalne urządzenia parkingowe posiadają możliwość integracji z innym oprogramowaniem wchodzącym w skład BMS. Prawdopodobne jest, że będzie to np. miejski system informacji parkingowej, program hotelowy, system kontroli dostępu, system SAP.

 • Bieżąca kontrola stanu urządzeń, materiałów eksploatacyjnych, poziomu gotówki w kasie parkingowej
 • Raportowanie w zakresie zajętości parkingu, rotacji, obrotów dziennych, miesięcznych, rocznych. Bieżąca analiza finansowa
 • Przyjmowanie opłat za parkowanie, wystawiania faktur, udzielania rabatów
 • Nadawanie poziomów uprawnień dla poszczególnych operatorów systemu parkingowego
 • Liczenie pojazdów na parkingu, poziomie, strefie
 • Wyświetlanie informacji o zajętości parkingu na tablicy VMS

Funkcjonalność systemu parkingowego

Reasumując urządzenia systemu parkingowego wykonują analizę zajętości parkingu, kontrolują ilość biletów w terminalach wjazdowych, informują operatora o konieczności odebrania gotówki z automatycznych kas parkingowych. W przeciwieństwie do ręcznego poboru opłat za parkowanie, automatyczny system parkingowy pracuje autonomicznie. Przede wszystkim różnica polega na automatycznym wydawaniu biletów, przyjmowaniu opłat i weryfikacji biletu na wyjeździe przez terminal wyjazdowy.  Godne uwagi jest jednak również to, że użytkownik może samodzielnie przedłużyć w kasie parkingowej swoją kartę abonamentową lub wykupić bilet zagubiony. Jeśli w centrum handlowym znajdują się  sprzedawcy zainteresowani przeniesieniem na nich kosztów parkowania przez Klienta, stosujemy urządzenia rabatujące.

Uwaga: Systemy parkingowe zainstalowane na wymagających obiektach często uzupełniamy o podsystemy różnego typu. Są to np: systemy naprowadzania pojazdów na wolne miejsca, bramki kontroli dostępu, blokady miejsc parkingowych, lub zapory antyterrorystyczne.

Cennik systemów parkingowych

Nasze urządzenia są dostępne dla Klientów w atrakcyjnych cenach. Jednak szczegółową wycenę systemu parkingowego każdorazowo poprzedzamy wizją lokalną na miejscu instalacji, oraz omówieniem specyfiki obiektu i potrzeb Klienta. Z tego powodu każdy projekt wyceniamy indywidualnie z uwzględnieniem oczekiwań Inwestora. Cena urządzeń  jest zróżnicowana w zależności od możliwości i wyposażenia. Z tego powodu posługiwanie się standardowym cennikiem byłoby zbyt dużym uproszczeniem w stosunku do Klientów, a końcowy koszt instalacji często nie odpowiadałby szacunkom wynikającym z tabelki.
Działamy na terenie całego kraju. Sprzedajemy urządzenia typu bileterka parkingowa, kasa automatyczna, szlaban, oraz w pełni bezobsługowe systemy parkingowe w województwach: dolnośląskie, kujawsko pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Miejskie strefy płatnego parkowania

Z pewnością efektowne wykorzystanie miejsc parkingowych jest obecnie kluczowe dla możliwości sprawnego korzystania z infrastruktury miejskiej. Dlatego lokalne samorządy starają się odpowiadać na potrzeby mieszkańców inwestując np. w budowę parkingów P+R. Ideą parkingów buforowych jest dojazd na obrzeża miejskie, a następnie poruszanie się po mieście z wykorzystaniem komunikacji miejskiej.  Poza budową parkingów buforowych władze miejskie wyznaczają strefy płatnego parkowania w miejscach gdzie odczuwalny jest brak miejsc parkingowych. Robią to w celu wymuszenia rotacji pojazdów, ograniczenia ich ilości lub też popularyzacji komunikacji miejskiej. Jednocześnie ustawodawcy stale aktualizują akty prawne w celu nadążenia za zmieniającym się realiami. Efektem tych działań jest np. określenie aktualnej wymaganej szerokości miejsca parkingowego. Obecnie szerokość miejsc parkingowych została ona określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w rozdziale 3 § 19.1. dziennika ustaw.

Podczas gdy samorządy zajmują się doraźnymi działaniami typu budowa nowych miejsc parkingowych,  oraz wytycznymi natury prawnej określającymi warunki budowy nowych miejsc postojowych, bardzo istotne jest optymalne wykorzystanie już istniejącej powierzchni parkingowej. Z pewnością duże możliwości mają w tym zakresie automatyczne systemy parkingowe zapewniające współdzielenie miejsca poprzez kilku użytkowników. Rozwiązania tego typu spotykamy głównie w budynkach biurowych. Standardowe systemy płatnego parkowania trafiają z kolei do obiektów typu: szpital, uczelnia, centrum handlowe, parking parkuj i jedź P+R.

Przykładowe instalacje systemu automatycznego poboru opłat

Przykładowe obiekty na których znajdziemy systemy parkingowe zainstalowane przez polskich dostawców to:
– lotniska
– szpitale
– centa handlowe
– uczelnie
– obiekty użyteczności publicznej

Bileterki, szlabany i kasy parkingowe zapewniają sprawne funkcjonowanie parkingu od strony technicznej. Natomiast zasady korzystania z miejsc parkingowych Inwestor zawiera w regulaminie parkingu. Zarządca lub operator parkingu ma obowiązek zapewnienia użytkownikowi możliwości zapoznania się z regulaminem przed wjazdem na teren obiektu.

KOMPLEKSOWA OFERTA – KOSZTY TYLKO UZASADNIONE

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, oraz szerokiej ofercie sprzętowej nasza firma przygotuje dla Państwa indywidualną ofertę cenową. Ze względu na możliwość wyboru urządzeń z szerokiej linii produktów, nasza oferta jest dostosowana do rzeczywistych potrzeb obiektu. W celu przygotowania szczegółowej wyceny zapewniamy konsultacje na terenie całej Polski.
Systemy parkingowe Warszawa, Kielce, Jelenia Góra, Szczecin, Ruda Śląska, Lublin, Bydgoszcz, Włocławek, Siedlce, Świdnica, Konin, Bełchatów, Częstochowa, Pruszków, Suwałki, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Dąbrowa Górnicza, Gdynia, Grudziądz, Wrocław, Radom, Katowice, Gliwice, Rybnik, Zielona Góra, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Tarnowskie Góry, Leszno, Kędzierzyn-Koźle, Bielsko-Biała, Opole, Jaworzno, Mielec, Chorzów, Wałbrzych, Ostrów Wielkopolski, Żory, Płock, Tarnów, Jastrzębie-Zdrój, Gniezno, Rzeszów, Koszalin, Łomża, Przemyśl, Siemianowice Śląskie, Chełm, Gdańsk, Zamość, Legnica, Lubin, Łódź, Olsztyn, Zabrze, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Elbląg, Nowy Sącz, Głogów, Poznań, Mysłowice, Bytom, Toruń, Piotrków Trybunalski, Kraków, Piła, Sosnowiec, Tczew, Białystok, Tychy, Słupsk, Stalowa Wola, Inowrocław, Stargard.

Szeroka oferta urządzeń parkingowych. Bileterki, kasy parkingowe, szlabany, parkometry. Zainstalujemy profesjonalny automatyczny system parkingowy w każdej ze wskazanych lokalizacji.

TAAB

+48 603 905 905


+48 22 243 49 05


biuro@taab.pl