SYSTEMY PARKINGOWE

SYSTEMY PARKINGOWE

Dostawa, montaż i serwis systemów parkingowych. Atrakcyjne ceny bileterek, terminali wyjazdowych i kas parkingowych. Oferta cenowa w 24 h. Bezobsługowy system parkingowy jest w pełni przystosowany do automatycznego poboru opłat na parkingach.

JAK DZIAŁA SYSTEM PARKINGOWY

System parkingowy jest to zestaw urządzeń kontrolujących możliwość wjazdu i wyjazdu na teren parkingu, oraz dokonania w sposób zautomatyzowany opłaty za czas parkowania.

System parkingowy może mieć dedykowaną funkcjonalność, przystosowaną przez producenta na potrzeby danego projektu. Standardowa procedura korzystania z parkingu jest jednak podobna na różnych obiektach i wygląda następująco. Naciskając przycisk pobrania biletu w automacie parkingowym czyli w bileterce wjazdowej pobieramy bilet parkingowy na którym jest zakodowana data i godzina wjazdu. Dlatego od tej chwili czas naszego pobytu na parkingu rozlicza się zgodnie z obowiązującą na parkingu stawką taryfową. Następnie dokonujemy płatności za wykorzystany czas parkowania. Opłatę wnosimy w automatycznej kasie parkingowej, gdzie skanujemy bilet i opłacamy wykorzystany czas parkowania. Po dokonaniu opłaty idziemy do auta w celu wyjechania z parkingu. Następnie podczas opuszczania parkingu, w terminalu wyjazdowym skanujemy nasz bilet. System weryfikuje czy opłata została uregulowana, następnie bileterka wyjazdowa przekazuje tą informację do oprogramowania które wysyła komendę otwarcia szlabanu.

AUTOMATY PARKINGOWE WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU

Bezobsługowy system parkingowy jest to zestaw urządzeń który pozwala prowadzenie parkingu bez konieczności inwestowania w fizyczną obsługę parkingu. W skład podstawowego zestawu urządzeń wchodzą : bileterka parkingowa czyli terminal wjazdowy, terminal wyjazdowy, szlabany, automatyczna kasa parkingowa, serwer oraz kasa ręczna. Ze względu na budowę modułową system parkingowy TAAB może zostać wyposażony opcjonalnie w anteny dalekiego zasięgu, system rozpoznawania numerów rejestracyjnych LPR zwany zamiennie ANPR. Często jako naturalne uzupełnienie systemu poboru opłat instalowany jest system nawigacji parkingowej nazywany również systemem zajętości miejsc.

URZĄDZENIA PARKINGOWE TAAB:

Bileterka parkingowa

Bileterka parkingowa nazywana również terminalem wjazdowym lub po prostu automatem biletowym drukuje jednorazowe bilety parkingowe i weryfikuje karty abonamentowe. W zależności od wyposażenia dystrybutor biletów może wydawać komunikaty głosowe,  posiadać system czytelnych piktogramów w celu ułatwienia obsługi lub wyświetlać instrukcję obsługi na wyświetlaczu. W wersji hotelowej posiada dodatkowo skaner który umożliwia wykorzystanie jednorazowego biletu jako karty wielokrotnego użytku.

Podzespoły wchodzące w skład bileterki parkingowej to:

 • Drukarka biletów – termiczna drukarka biletów w zależności od modelu urządzenia drukuje na bilecie kod z zaszyfrowaną datą i godziną wjazdu
 • Kolorowy wyświetlacz – w zależności od modelu może mieć różne wielkości. Często spotykamy wyświetlacze 4” lub 5”, jednak zdarzają się większe np. 7”. Na życzenie Klienta wyświetlacz może być również dotykowy.
 • Skaner biletu hotelowego – dodatkowy skaner instalowany w terminalu wjazdowym w celu możliwości zeskanowania biletu, który został zakodowany jako karta dostępowa przez dany okres czasu, np. na okres pobytu w hotelu. Funkcja często nazywana jest również „biletem hotelowym”
 • Czytnik kart NFC \ RFID
 • Liczenie pojazdów, które może się odbywać np. poprzez sumowanie aut które przejechały przez pętlę indykcyjną przy szlabanie, lub automatyczne kontrolowanie przez system ilości pobranych biletów.
 • Komunikacja głosowa z obsługą parkingu – Interkom Voip
 • Moduł chłodzenia i ogrzewania. Urządzenie jest wyposażone w termostat, dlatego automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę korzystając w zależności od potrzeb z grzałki lub wbudowanego wentylatora.

Terminal wyjazdowy systemu parkingowego TAAB

Jest to automat parkingowy sprawdzający bilety, oraz weryfikujący karty abonamentowe. Opcjonalnie może być wyposażone w funkcję przyjmowania opłat na wyjeździe z parkingu, więc może pełnić funkcję kasy. Płatności na wyjeździe mogą być dokonywane przy użyciu kart zbliżeniowych lub w prostszych rozwiązaniach poprzez przyjmowanie bilonu.

Podzespoły wchodzące w skład terminala wyjazdowego to:

 • Skaner biletu parkingowego czytający kody kreskowe 1D lub 2D
 • Czytnik kart NFC\RFID
 • Kolorowy wyświetlacz który w zależności od modelu urządzenia może być również dotykowy
 • Zliczanie pojazdów na parkingu – na podstawie różnicy ilości aut wjeżdżających i wyjeżdżających
 • Funkcja biletu hotelowego
 • Komunikacja głosowa z obsługą parkingu – Interkom VOIP
 • Komendy głosowe naprowadzające na kolejne działania

Kasa parkingowa

Parkingowa kasa biletowa jest to w pełni niezależny automat płatniczy, który po zeskanowaniu biletu umożliwi nam dokonanie płatności za wykorzystany czas parkowania. Ponieważ kasa automatyczna samoczynnie akceptuje płatność bilonem, banknotami, kartami kredytowymi, wydaje resztę, to doskonale zastępuje pracowników fizycznych.

Podstawowe moduły i funkcje kasy parkingowej:

 • Skaner biletu 2D lub 1D
 • Selektor \ czytnik monet
 • Możliwość zakupienia biletu zagubionego
 • Funkcja przedłużania ważności karty abonamentowej
 • Czytnik banknotów z opcją wydawania
 • Przyjmowanie opłat w bilonie
 • Moduł płatności kartą PayWave, PayPass, NFC, Blik
 • Komunikacja głosowa z obsługą parkingu – Interkom Voip

W przypadku instalacji na otwartej przestrzeni, automatyczna kasa parkingowa jest przez nas wyposażana w zadaszenie podnoszące komfort korzystania z urządzenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Serwer parkingowy

Pod pojęciem serwera należy rozumieć sprzęt i oprogramowanie obsługujące system parkingowy. Ponieważ taki zestaw umożliwia całościowe zarządzanie systemem, kontrolowanie urządzeń, to spełnia jednocześnie funkcję kasy ręcznej. Ponieważ oprogramowanie parkingowe jest sercem które zapewnia prawidłową pracę wszystkich urządzeń systemu, wybierajmy rozwiązania już sprawdzone przez Klientów. Z pewnością należy zwrócić uwagę, że profesjonalne urządzenia parkingowe posiadają możliwość integracji z innym oprogramowaniem wchodzącym w skład BMS. Prawdopodobne jest, że będzie to np. miejski system informacji parkingowej, program hotelowy, system kontroli dostępu, system SAP.

Zadania systemu parkingowego to:

 • Bieżąca kontrola stanu urządzeń, materiałów eksploatacyjnych, poziomu gotówki w kasie parkingowej
 • Raportowanie w zakresie zajętości parkingu, rotacji, obrotów dziennych, miesięcznych, rocznych. Bieżąca analiza finansowa
 • Przyjmowanie opłat za parkowanie, wystawiania faktur, udzielania rabatów
 • Nadawanie poziomów uprawnień dla poszczególnych operatorów systemu parkingowego
 • Liczenie pojazdów na parkingu, poziomie, strefie
 • Wyświetlanie informacji o zajętości parkingu na tablicy VMS

Funkcjonalność systemu parkingowego

Reasumując, urządzenia systemu parkingowego wykonują analizę zajętości parkingu, kontrolują ilość biletów w terminalach wjazdowych, informują operatora o konieczności odebrania gotówki z automatycznych kas parkingowych. W przeciwieństwie do ręcznego poboru opłat za parkowanie, automatyczny system parkingowy pracuje autonomicznie. Przede wszystkim różnica polega na automatycznym wydawaniu biletów, przyjmowaniu opłat i weryfikacji biletu na wyjeździe przez terminal wyjazdowy. Godne uwagi jest jednak również to, że użytkownik może samodzielnie przedłużyć w kasie parkingowej swoją kartę abonamentową lub wykupić bilet zagubiony. Jeśli w centrum handlowym znajdują się  sprzedawcy zainteresowani przeniesieniem na nich kosztów parkowania przez Klienta, stosujemy urządzenia rabatujące.

Uwaga: Systemy parkingowe zainstalowane na wymagających obiektach często uzupełniamy o podsystemy różnego typu. Są to np: systemy naprowadzania pojazdów na wolne miejsca, bramki kontroli dostępu, blokady miejsc parkingowych, lub zapory antyterrorystyczne.

Cennik systemów parkingowych

Nasze urządzenia są dostępne dla Klientów w atrakcyjnych cenach. Jednak szczegółową wycenę systemu parkingowego każdorazowo poprzedzamy wizją lokalną na miejscu instalacji, oraz omówieniem specyfiki obiektu i potrzeb Klienta. Z tego powodu każdy projekt wyceniamy indywidualnie z uwzględnieniem oczekiwań Inwestora. Cena urządzeń  jest zróżnicowana w zależności od możliwości i wyposażenia. Z tego powodu posługiwanie się standardowym cennikiem byłoby zbyt dużym uproszczeniem w stosunku do Klientów, a końcowy koszt instalacji często nie odpowiadałby szacunkom wynikającym z tabelki.
Działamy na terenie całego kraju. Sprzedajemy urządzenia typu bileterka parkingowa, kasa automatyczna, szlaban, oraz w pełni bezobsługowe systemy parkingowe. Zapewniamy montaż w następujących województwach: mazowieckie, małopolskie, lubelskie, wielkopolskie, kujawsko pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, śląskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie.

Miejskie strefy płatnego parkowania

Z pewnością efektowne wykorzystanie miejsc parkingowych jest obecnie kluczowe dla możliwości sprawnego korzystania z infrastruktury miejskiej. Dlatego lokalne samorządy starają się odpowiadać na potrzeby mieszkańców inwestując np. w budowę parkingów P+R. Ideą parkingów buforowych jest dojazd na obrzeża miejskie, a następnie poruszanie się po mieście z wykorzystaniem komunikacji miejskiej.  Poza budową parkingów buforowych władze miejskie wyznaczają strefy płatnego parkowania w miejscach gdzie odczuwalny jest brak miejsc parkingowych. Robią to w celu wymuszenia rotacji pojazdów, ograniczenia ich ilości lub też popularyzacji komunikacji miejskiej. Jednocześnie ustawodawcy stale aktualizują akty prawne w celu nadążenia za zmieniającym się realiami. Efektem tych działań jest np. określenie aktualnej wymaganej szerokości miejsca parkingowego. Obecnie szerokość miejsc parkingowych została ona określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w rozdziale 3 § 19.1. dziennika ustaw.

Podczas gdy samorządy zajmują się doraźnymi działaniami typu budowa nowych miejsc parkingowych,  oraz wytycznymi natury prawnej określającymi warunki budowy nowych miejsc postojowych, bardzo istotne jest optymalne wykorzystanie już istniejącej powierzchni parkingowej. Z pewnością duże możliwości mają w tym zakresie automatyczne systemy parkingowe zapewniające współdzielenie miejsca poprzez kilku użytkowników. Rozwiązania tego typu spotykamy głównie w budynkach biurowych. Standardowe systemy płatnego parkowania trafiają z kolei do obiektów typu: szpital, uczelnia, centrum handlowe, parking parkuj i jedź P+R.

Przykładowe instalacje systemu automatycznego poboru opłat

Przykładowe obiekty na których znajdziemy systemy parkingowe zainstalowane przez polskich dostawców to:
– lotniska
– szpitale
– centra handlowe
– uczelnie
– obiekty użyteczności publicznej

Bileterki, szlabany i kasy parkingowe zapewniają sprawne funkcjonowanie parkingu od strony technicznej. Natomiast zasady korzystania z miejsc parkingowych Inwestor zawiera w regulaminie parkingu. Zarządca lub operator parkingu ma obowiązek zapewnienia użytkownikowi możliwości zapoznania się z regulaminem przed wjazdem na teren obiektu.

KOMPLEKSOWA OFERTA – KOSZTY TYLKO UZASADNIONE

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, oraz szerokiej ofercie sprzętowej nasza firma przygotuje dla Państwa indywidualną ofertę cenową. Ze względu na możliwość wyboru urządzeń z szerokiej linii produktów, nasza oferta jest dostosowana do rzeczywistych potrzeb obiektu. W celu przygotowania szczegółowej wyceny zapewniamy konsultacje na terenie całej Polski.
Systemy parkingowe Warszawa, Poznań, Zamość, Łódź, Zielona Góra, Pruszków, Opole, Chełm, Kraków, Rzeszów, Elbląg, Inowrocław, Stargard, Grudziądz, Gliwice, Suwałki, Kielce, Tomaszów Mazowiecki, Zabrze, Lublin, Katowice, Siedlce, Ełk, Bełchatów, Częstochowa, Gdynia, Lubin, Wrocław, Radom, Bielsko-Biała, Rybnik, Bytom, Tczew, Ostrowiec Świętokrzyski, Piła, Żory, Tychy, Wałbrzych, Tarnowskie Góry, Leszno, Kędzierzyn-Koźle, Jaworzno, Mielec, Chorzów, Ostrów Wielkopolski, Piotrków Trybunalski, Płock, Dąbrowa Górnicza, Włocławek, Tarnów, Jastrzębie-Zdrój, Gniezno, Koszalin, Łomża, Przemyśl, Słupsk, Siemianowice Śląskie, Konin, Świdnica, Jelenia Góra, Szczecin, Stalowa Wola, Sosnowiec, Legnica, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Gdańsk, Głogów, Bydgoszcz, Mysłowice, Toruń, Białystok, Ruda Śląska, Nowy Sącz.

Szeroka oferta urządzeń parkingowych. Bileterki, kasy parkingowe, szlabany, parkometry. Zainstalujemy profesjonalny automatyczny system parkingowy w każdej ze wskazanych lokalizacji. Oferta cenowa w 24h.

TAAB SYSTEMY PARKINGOWE
+48 603 905 905
+48 22 243 49 05
biuro@taab.pl

WYŚLIJ ZAPYTANIE

  (*) - pola wymagane

  SZLABANY TAAB

  Szlabany parkingowe są podstawowym elementem  wyposażenia każdego parkingu.

  Z tego powodu należy zwrócić uwagę na szereg parametrów które powinniśmy sprawdzić przed ich zakupem. Istotny jest czas otwarcia bariery jaki deklaruje producent, ponieważ wpływa on bezpośrednio na komfort korzystania z systemu parkingowego. Podobnie jak czas otwarcia równie ważna jest dla nas informacja ile cykli bezawaryjnej pracy gwarantuje nam producent dla danego modelu.  Również istotna jest informacją czy bariera posiada funkcjonalności typu autorewers oraz jest wyposażenie w programowalny panel sterujący. Jeśli decydujemy się na zakup danego urządzenia powinniśmy również zwrócić uwagę czy dana jednostka jest przystosowana do obciążeń jakim będzie poddawana.

  Z pewnością parametry szlabanu mają niekwestionowany i bezpośredni wpływ na jego cenę. Jednocześnie należy pamiętać, że System parkingowy wyposażony w odpowiednio dobrane szlabany jest gwarancją stabilnej i sprawnej pracy parkingu.

  RODZAJE BARIER PARKINGOWYCH

  • Szlabany elektromechaniczne

  Bariery charakteryzują się tym, że oddziaływanie napędu z silnika elektrycznego na ramię przenoszone jest za pomocą przekładni mechanicznej. W tym przypadku możemy być pewni, że szlaban tego typu będzie precyzyjnym urządzeniem. Jednocześnie za pomocą centrali sterującej mamy możliwość regulowania siły i szybkości pracy jednostki centralnej. Warto również zauważyć, że najwyższe modele maja gwarancję producenta na poprawne wykonanie do 10 milionów cykli

  • Szlabany elektrohydrauliczne

  W przeciwieństwie do szlabanu elektromechanicznego bariera unosi się i opuszcza za pomocą siłownika hydraulicznego napędzanego za pomocą pompy z olejem. W tym przypadku podstawowym elementem mechanicznym jest silnik elektryczny oraz siłownik hydrauliczny.

  WYPOSAŻENIE SZLABANÓW

  W zależności od modelu urządzenia mogą się znacząco różnić pod względem możliwości i wyposażenia. Poniżej przedstawiamy przykładową funkcjonalność.

  • Autorewers czyli automatyczne zatrzymanie się bariery i odwrócenie ruchu w przypadku napotkania przeszkody
  • Centrala sterująca
  • Czujnik wyłamania bariery
  • Zintegrowany radioodbiornik radiowy. W zależności od modelu radia może obsługiwać od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pilotów
  • Funkcja zamknięcia bariery po określonym czasie od przejazdu auta
  • Możliwość regulacji siły docisku ramienia – pozwala zaprogramować siłę z jaką ramię będzie naciskało na przeszkodę zanim zadziała funkcja autorewersu
  • Moduł pamięci zdarzeń typu otwarcie i zamknięcie

  Częstym uzupełnieniem szlabanu jest montowana pod barierą kolczatka parkingowa. W zależności od potrzeby obiektu kolczatka występuje w wersji naziemnej lub podziemnej. Taka blokada może być również bezpośrednio sprzężona ze szlabanem lub występować w wersji bezwładnościowej.

  PARAMETRY TECHNICZNE

  • Szybkość otwarcia bariery
   Szybkość podnoszenia oraz opuszczania ramienia jest jednym z podstawowych parametrów szlabanu. Obecnie dostępne na rynku urządzenia mają czas otwarcia w granicach od 0,6 do ponad 10 sekund. Należy pamiętać, że czas ten jest zależny od długości ramienia i wzrasta proporcjonalnie do jego długości. Dlatego błędnie dobrana długość ramienia szlabanu spowalnia go, co z kolei powoduje brak kontroli nad pojazdami które mogą wyjeżdżać z parkingu bez uiszczenia opłaty. Natomiast System parkingowy wyposażony anteny dalekiego zasięgu UHF, oraz szybkie szlabany o czasie otwarcia ok 1 sekundy, zapewni nam komfortowe korzystanie z parkingu. W rezultacie urządzenia o takich parametrach umożliwiają przejazd bez konieczności zatrzymywania auta przed bileterką oraz terminalem wyjazdowym. Natomiast antena UHF dalekiego zasięgu odczytuje kartę abonamentową już z przykładowej odległości 10 metrów. Jeśli więc zastosujemy odpowiednio szybki szlaban, to czas jaki będziemy potrzebowali żeby pokonać odległość od anteny UHF do wyjazdu, pokryje się z czasem otwarcia bariery. Dzięki temu możemy praktycznie bez zatrzymywania pojazdu opuścić teren parkingu.
  • Ilość cykli otwarcia
   Jest to szacowana przez producenta trwałość szlabanu. Przekłada się na czas pracy na parkingu.
   W tym przypadku różnice są zasadnicze, a trwałość wynosi od kilkuset tysięcy do kilku milionów cykli otwarcia \ zamknięcia. Z pewnością jest to jeden z najważniejszych parametrów urządzenia. W związku z nieustannym rozwojem technologi obecnie coraz częściej możemy spotkać w korzystnej cenie bariery o trwałości 2 000 000 lub nawet 5 000 000 cykli. Natomiast najbardziej zaawansowane rogatki są przystosowane do wykonania nawet 10 000 000 cykli. Jako jeden cykl liczy się otwarcie i zamknięcie szlabanu.
  • Sprawność szlabanu
   Jest to bezpieczna dla podzespołów urządzenia ilość cykli otwarcia oraz zamknięcia bariery w danym okresie czasu. Ilość cykli wskazuje nam producent szlabanu.

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE SZLABANÓW

  Szybkie szlabany o wysokiej sprawności stosujemy wtedy, kiedy mamy zamiar docelowo wyposażyć nasz parking w moduły szybkiego przejazdu dla Klientów abonamentowych. Mogą to być np. anteny RFID dalekiego zasięgu lub kamery rozpoznające numery rejestracyjne. Na rynku dostępne są również moduły sterujące, które umożliwiają nam otwieranie szlabanu z poziomu telefonu komórkowego. Jeśli zastosujemy takie tego typu rozwiązanie, to w trakcie wyjazdu wybieramy odpowiedni numer który jest przypisany do sterownika bariery. W ten sposób bariera otrzymuje odpowiedni sygnał ze sterownika, co z kolei powoduje otwarcie bariery.
  Reasumując, tylko odpowiednio dobrane szlabany zapewnią nam komfortowe korzystanie z parkingu.

  KOMPLEKSOWA OFERTA – KOSZTY TYLKO UZASADNIONE

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, oraz szerokiej ofercie sprzętowej nasza firma przygotuje dla Państwa indywidualną ofertę cenową, bez generowania zbędnych kosztów. Zapewniamy konsultacje na terenie całej Polski.
  Szlabany i systemy parkingowe Kraków, Warszawa, Poznań, Konin, Rzeszów, Siedlce, Lublin, Wrocław, Lubin, Szczecin, Olsztyn, Suwałki, Zielona Góra, Mysłowice, Rybnik, Stalowa Wola, Bielsko-Biała, Gniezno, Pruszków, Grudziądz, Inowrocław, Koszalin, Opole, Tarnowskie Góry, Nowy Sącz, Tychy, Przemyśl, Białystok, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Gdynia, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Kielce, Chełm, Jastrzębie-Zdrój, Leszno, Płock, Zabrze, Jelenia Góra, Sosnowiec, Gliwice, Łomża, Elbląg, Chorzów, Ostrów Wielkopolski, Piła, Mielec, Tarnów, Zamość, Bytom, Stargard, Wałbrzych, Siemianowice Śląskie, Bełchatów, Częstochowa, Świdnica, Jaworzno, Głogów, Ełk, Kalisz, Słupsk, Gdańsk, Dąbrowa Górnicza, Pabianice, Ostrowiec Świętokrzyski, Łódź, Kędzierzyn-Koźle, Legnica, Katowice, Tczew, Piotrków Trybunalski, Ruda Śląska, Żory, Radom, Włocławek.

  Firma TAAB oferuje sprzedaż i montaż szlabanów, parkometrów oraz automatycznych systemów parkingowych w konkurencyjnej cenie. Oferta cenowa w 24h.

  TAAB SYSTEMY PARKINGOWE
  +48 603 905 905
  +48 22 243 49 05
  biuro@taab.pl

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

   (*) - pola wymagane