Automaty parkingowe TAAB zainstalowane w obiekcie Monopolis w Łodzi

TAAB Systemy Parkingowe w Łodzi. Z sukcesem zakończyliśmy wdrożenie systemu parkingowego na prestiżowym obiekcie w Łodzi. Instalacja ta obejmuje bileterkę parkingową, terminal wyjazdowy, kasę parkingową, oraz szlabany elektromechaniczne. Ponieważ urządzenia te obsługują intensywny ruch to w celu stabilizacji zamontowaliśmy je na dostarczonej przez nas prefabrykowanej wyspie parkingowej. Opłaty za bilety rozliczamy w zewnętrznej kasie automatycznej która poza standardową obsługą gotówki umożliwia również uregulowanie należności kartami płatniczymi.