Automaty parkingowe TAAB zainstalowane na obiekcie Monopolis w Łodzi

Z sukcesem zakończyliśmy wdrożenie systemu parkingowego na prestiżowym obiekcie w Łodzi. Instalacja obejmuje bileterkę parkingową, terminal wyjazdowy oraz szlabany elektromechaniczne. Urządzenia zostały zamontowane na dostarczonej przez nas prefabrykowanej wyspie parkingowej. Opłaty za bilety rozliczane są w zewnętrznej kasie automatycznej która poza standardową obsługą gotówki umożliwia również uregulowanie należności kartami płatniczymi.