SYSTEMY PARKINGOWE

SYSTEMY PARKINGOWE

Dostawa, montaż i serwis systemów parkingowych. Atrakcyjne ceny bileterek , terminali wyjazdowych i kas parkingowych. Oferta cenowa w 24 h. Bezobsługowy system parkingowy jest w pełni przystosowany do automatycznego poboru opłat na parkingach.

Jak działa system parkingowy

Systemy parkingowe jest to zestaw urządzeń kontrolujących możliwość wjazdu i wyjazdu na teren parkingu, oraz dokonania w sposób zautomatyzowany opłaty za czas parkowania.

System parkingowy może mieć dedykowaną funkcjonalność, przystosowaną przez producenta na potrzeby danego projektu. Standardowa procedura korzystania z parkingu jest jednak podobna na różnych obiektach i wygląda następująco. Naciskając przycisk pobrania biletu w automacie parkingowym czyli w bileterce wjazdowej pobieramy bilet parkingowy na którym jest zakodowana data i godzina wjazdu. Dlatego od tej chwili czas naszego pobytu na parkingu rozlicza się zgodnie z obowiązującą na parkingu stawką taryfową. Następnie dokonujemy płatności za wykorzystany czas parkowania. Opłatę wnosimy w automatycznej kasie parkingowej, gdzie skanujemy bilet i opłacamy wykorzystany czas parkowania. Po dokonaniu opłaty idziemy do auta w celu wyjechania z parkingu. Następnie podczas opuszczania parkingu, w terminalu wyjazdowym skanujemy nasz bilet. System weryfikuje czy opłata została uregulowana, następnie bileterka wyjazdowa przekazuje tą informację do oprogramowania które wysyła komendę otwarcia szlabanu.

Automaty parkingowe wchodzące w skład systemu

Bezobsługowy system parkingowy jest to zestaw urządzeń który pozwala prowadzenie parkingu bez konieczności inwestowania w fizyczną obsługę parkingu. W skład podstawowego zestawu urządzeń wchodzą : bileterka parkingowa czyli terminal wjazdowy, terminal wyjazdowy, szlabany, automatyczna kasa parkingowa, serwer oraz kasa ręczna. Ze względu na budowę modułową system parkingowy TAAB może zostać wyposażony opcjonalnie w anteny dalekiego zasięgu, system rozpoznawania numerów rejestracyjnych LPR zwany zamiennie ANPR. Często jako naturalne uzupełnienie systemu poboru opłat instalowany jest system nawigacji parkingowej nazywany również systemem zajętości miejsc.

Urządzenia parkingowe TAAB:

Bileterka parkingowa

Bileterka parkingowa nazywana również terminalem wjazdowym lub po prostu automatem biletowym drukuje jednorazowe bilety parkingowe i weryfikuje karty abonamentowe. W zależności od wyposażenia dystrybutor biletów może wydawać komunikaty głosowe,  posiadać system czytelnych piktogramów w celu ułatwienia obsługi lub wyświetlać instrukcję obsługi na wyświetlaczu. W wersji hotelowej posiada dodatkowo skaner który umożliwia wykorzystanie jednorazowego biletu jako karty wielokrotnego użytku.

Podzespoły wchodzące w skład bileterki parkingowej to:

  • Drukarka biletów – termiczna drukarka biletów w zależności od modelu urządzenia drukuje na bilecie kod z zaszyfrowaną datą i godziną wjazdu
  • Kolorowy wyświetlacz – w zależności od modelu może mieć różne wielkości. Często spotykamy wyświetlacze 4” lub 5”, jednak zdarzają się większe np. 7”. Na życzenie Klienta wyświetlacz może być również dotykowy.
  • Skaner biletu hotelowego – dodatkowy skaner instalowany w terminalu wjazdowym w celu możliwości zeskanowania biletu który został zakodowany jako karta dostępowa przez dany okres czasu, np. na okres pobytu w hotelu. Funkcja często nazywana jest również “biletem hotelowym”
  • Czytnik kart NFC \ RFID
  • Liczenie pojazdów – może się odbywać poprzez zliczanie aut które przejechały przez pętle indykcyjne przy szlabanach. Drugim sposobem na zliczanie pojazdów jest automatyczne kontrolowanie przez system ilości wydanych biletów.
  • Komunikacja głosowa z obsługą parkingu – Interkom Voip
  • Moduł chłodzenia i ogrzewania. Urządzenie po wyposażeniu w termostat automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę korzystając w zależności od potrzeb z grzałki lub wbudowanego wentylatora.